Giới thiệu

Cách tháo và thay thế mainboard trên iPhone 11 Pro Max.

Lưu ý: Mỗi main của iPhone và cảm biến độ gần và face ID được ghép nối tại nhà máy, do đó, việc thay thế bảng logic sẽ vô hiệu hóa Face ID trừ khi bạn cũng cài đặt mô-đun Face ID thay thế + cảm biến tiệm cận đã được ghép đúng với bảng logic mới của bạn.

 

 

 

Thể hiện yêu thương tác giả ở đây nhé!
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Thể hiện yêu thương tác giả ở đây nhé!

Thích bài viết

thích

Chia sẻ ngay!

thai.le

Thành viên từ: 05/12/2019

Điểm uy tín: 28

Tác giả: 24 hướng dẫn đã chia sẻ

Team

Mac Thành viên của Mac

2 Thành viên

28 bài viết

Thêm bình luận

Bình luận bằng tài khoản Facebook

After viewing your support content - Please click advertisement for Support & Donate us team! Đóng